15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 06/02/2016 08:22

Sách mở đêm khuya lọt gió đồng
Phù du hay đáp ngọn đèn chong
Câu thơ khắc khoải niềm vui sống
Giấy hoá tha ma những xác trùng


12-1998

Nguồn: Thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Hội nhà văn, 1996