I
Ama T'rang-lơng - Ama T'rang-lơng
Trên đỉnh nào chon von
Tiếng hãy còn gọi thét
Đêm nay, đêm Trường Sơn
Lá lên màu lửa thiếc
Người có nghe suối đàn
Và âm vang đá nhịp
Thành nỗi vui mừng
Chào đoàn du kích.

Đêm nay: Đêm Trường-Sơn
Đêm trước ngày sấm sét
Ama T’rang Lơng - Ama T'rang Lơng
Đang về với cháu con
Theo cụ Hồ giết giặc
Có phải Người gọi tên:
Gia-Rai
- Vâng, Gia-Rai có mặt
Từ phía hừng đông
Đến phơng trời tắt
Rẫy chồm qua tiếng cồng
Buôn hút mờ tầm mắt
Đất rộng, người đông
Chông dài, giáo sắc

Có phải Người gọi tên:
- Ê-đê
- Vâng, Ê-đê xin thưa
Khắp Cao Nguyên Đắc Lắc
Rừng già ken trận mưa
Suối dài tung bọt thác
Gió vướng tiếng chiêng khua
Trời quay theo mũi mác
Cung nỏ luôn sẵn chờ
Căm thù không thể tắt
Có phải Người gọi lên:
- Ba-na
- Vâng, Ba-na chẳng chậm
Người đi rền bước sấm
Từ miền xanh lá nhao
Xuôi về miền cỏ ấm
An Khê ngăn đèo cao
Người vòng qua vực thẳm
Ná bền, khiên nặng
Lời thề khắc sâu.


Có phải Người gọi tên
Kìa như núi mọc
Xê-đăng - Ka-tu
Mơ-nông - Cơ-ho...
Rắp rắp cung tên
Ùn ùn khiên mộc
Đội lên rừng xanh
Bao nhiêu dòng ngành
Hoà chung tiếng nói
Kết chung mối tình
Nhằm thù lao tớ.

II
Đêm nay, đêm Trường Sơn
Đêm ngày mai đất sét.
Đêm còn nóng hơi bom
Tiếng Ngô Mây đang thét.
*
Đêm phát rẫy ngoài buôn
Lưng còng trong gió hút
Hai tháng mẹ nuôi quân
Chờ lửa thiêu Tà-mực.
*
Đêm trườn qua Hải Vân
Gài mìn trên đá trợt
Bao đoàn tàu giặc lăn
Dưới tầm tay Bùi Chát.
*
Đêm quắc mắt lửa giăng
Ama Hân nhìn giặc
Này lá phổi, buồng gan
Bắn đi quân tàn ác
Đừng hòng phỉnh bàn chân
Nhích lên dù nưa tấc
Ảnh Cụ, đầu tao nâng
Chân tao không thể đạp.
*
Đêm đỏ núi Chư-lây
Tạo ra anh hùng Núp
Thoát dân khỏi rào vây
Dời làng theo mạch nước
Moi rẫy vẹt đầu tay
Nhịn muối vàng con mắt.
Mười ba bận dựng làng
Nghìn ngày chờ bộ đội
Đá ơi mày biết lăn
Hãy chặn đường giặc tới.

Lúa ơi, đừng sợ Giàng
Ta cùng gieo mùa mới
Lô-pang, a! lô-pang
Cơm mặn rồi vị muối
Suối ơi, ta gài đàn
Gảy cho rừng vui với.

Nơi cán bộ cụ Hồ
Bày anh em đánh Pháp
Nuôi đỏ bếp Hà Ro
Biến nương thành ruộng ngập.

Vót nhọn núi Tơ Ngo
Quyết làm nên bão táp.