15.00
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 26/05/2012 10:12

Gò rộng bờ nghiêng gió thổi dài
Lửa than lò đúc kết vành đai
Chuông dồn xuống hướng sao lờ lạt
Thức giấc canh ba thắp lửa chài


14-3-1998
Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006