15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2010 02:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 05/02/2016 14:42

Rừng lim, bến Mục ngấn trăng in
Lò, bễ, thôn xa tắt lửa rèn
Cô gái xe thồ ngưng giọng hát
Con phà đã cập bến sang đêm


Những ngày đánh Mỹ
Nguồn: Yến Lan, Thơ tứ tuyệt, NXB Hội nhà văn, 1996