15.00
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/02/2016 18:25

Mười tám năm chống lụt
Ngang qua nhà không vô
Người vượt lên bùn đất
Tên lắng động nghìn thu


27-8-1998

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006