Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 19/04/2020 08:20

Tuổi già ít ngủ, ngủ chiêm bao
Riêng thức không ai thức với nào
Đến lúc thả hồn theo mộng mị
Bồng bềnh nửa giấc sóng đêm chao


11-1990

Nguồn: Tuyển tập thơ tứ tuyệt, Yến Lan, NXB Văn học, 2006