Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 31/05/2009 06:27

Ở chiến trường
Chúng tôi không tính tuổi
Bằng mỗi năm lại đến một mùa xuân
Rừng thay lá rung đầy mặt suối

Chúng tôi tính bằng trận đánh
Bằng những tên đất tên làng năm tháng đi qua
Bằng xác xe giặc khắc trên báng súng
Bằng những thước chiến hào bùn đất ngập trong mưa

Chúng tôi yêu thương nhau theo tuổi tác Mẹ Cha
Nhưng kính trọng nhau theo tuổi đời chiến sĩ
Như quen gọi nhau đồng chí

Đồng chí tiểu đoàn trưởng của tôi
Tuổi mới ngoài hai mươi
Tóc đã bạc gần một nửa
Anh viết thư cho người yêu như một lời tự thú
Giặc đốt cháy tuổi xuân của anh một nửa
Còn một nửa anh dành cho em
Nhưng vì Tổ quốc vì mùa xuân thật sự
Thì nửa còn đâu thể dành riêng
Đồng chí tiểu đoàn trưởng của tôi hy sinh
Anh sẽ thành người trẻ mãi

Như vậy ở chiến trường
Chúng tôi còn tính tuổi
Bằng máu mình đổ ra cho mùa xuân.