Bùi Minh Quốc sáng tác rất nhiều bài thơ với hình ảnh "bà mẹ"
Câu thơ "Cuộc đời vẫn đẹp sao - Tình yêu vẫn đẹp sao"