...Còn cụ Nguyễn Tuân, con người thích đùa một cách cao sang và thâm trầm, thích ăn nem rán nóng bỏng thì gắp lên đặt xuống cái nem nghe thơ và phán: “Hóm, thằng này hóm!”.
-Xuân Sách-

Trời mưa gió rét kìn kìn
Đắp đôi dải yếm hơn nghìn chăn bông