Tác phẩm "Đi bước nữa" và "Nắng" của nhà văn Nguyễn Thế Phương