344.12
28 bài thơ
2 người thích
Tạo ngày 20/10/2009 05:34 bởi karizebato, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 09/01/2010 17:09 bởi karizebato
Nguồn: tập thơ Hoa dọc chiến hào của Xuân Quỳnh, Nxb Văn học, in lần thứ nhất 3.100 cuốn, khổ 13x18cm 76 trang, tại xí nghiệp H.41, số in 178SH, số xuất bản 37, xong ngày 30-11-68, gửi lưu chiểu tháng 12-1968, bìa: Nguyễn Thọ

Mục lục

1. Tiếng gà trưa  2. Bài hát đắp đường  3. Bài thơ cửa sổ  4. Chiều ba mươi  5. Mây  6. Bay cao  7. Trưa hè  8. Tháng năm  9. Sóng  10. Khi con ra đời  11. Ngủ ngoan bé ơi  12. Đưa con đi sơ tán  13. Con gà  14. Lời ru  15. Những cây dứa dại  16. Gốc cây ngày bé  17. Gặp cha  18. Lòng mẹ  19. Câu chuyện quanh vết bánh xe  20. Hậu phương  21. Giữ lửa  22. Cây Hà Nội  23. Cột đèn góc phố  24. Vết đạn trên tường  25. Lòng yêu thủ đô  26. Chiến hào  27. Bài hát đừng có đợi  28. Chuyện con đường sau những năm chống Mỹ