Nghe Thuý Mùi ngâm: http://bahung.violet.vn/d...ent/show/entry_id/1329078

Vô tư mấy kiếp mới thành thường dân