44.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi karizebato vào 02/01/2010 23:34

Tiếng gạo vo sàn sạt
Vịt gà kêu quang quác
Hôm nay - chiều ba mươi

Quang níu cong đòn gánh
Mẹ về chợ kia rồi
Nào là măng là miến
Nào hoa nào tranh vui

Cắm đào lên lọ sứ
Ông ngắm ra ngắm vào
Trên bàn thờ tiên tổ
Khói hương bay ngạt ngào

Loay hoay trên chiếc chõng
Bố chữa máy ga-len
Hẳn giao thừa bố muốn
Nghe lời Bác rõ thêm

Nhìn tờ tranh trên vách
Bé nằm ngoan trong nôi
Ề à cùng đàn lợn
Bỗng toét miệng bé cười

Trẻ nhà ai nghịch ngợm
Ném pháo sang sân ngoài
Con Vàng nghe tiếng nổ
Vừa cắn lại vừa lùi

Ồ năm đi chưa hết
Mà nghe xuân đến rồi


1963

Nguồn: Xuân Quỳnh, Hoa dọc chiến hào, NXB Văn học, 1968