Chị vẫn đang ở đâu đây
Trong dáng quê ngọn cỏ
Tâm hồn chị nho nhỏ
Xanh mởn giữa hồn tôi.

Dã Tràng Cát