Cơn mưa tình cơn mưa của chúng ta
Cho cuồng nhiệt cơ tim mình run rẩy
Cho nhân loại ướt vương tình thương mến!

Dã Tràng Cát