Xuân về lặng lẽ nhớ quê
Mướt xanh thoai thoải con đê đầu làng
Bến thuyền đò dọc, đò ngang
Nhớ con đường nhỏ dưới hàng tre xanh...

Nhớ đồng ruộng, nhớ xóm làng
Nhớ ngôi trường nhỏ tán bàng, cây đa
Nhớ sao những buổi chiều tà
Sáo diều vi vút vàng pha ráng hồng.

Phù sa đỏ nặng dòng sông
Dập dềnh mây nổi bềnh bồng trăng treo...


2-1976

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]