Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 00:49

Tan rồi một ánh sao băng
Sông Ngân lạnh lẽo mây giăng nẻo bờ
Trăng khuya đậu xuống trang thơ
Dẫu tròn khuyết, vẫn bơ vơ cuối trời


1995

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011