Búp non rồi lá rụng
Bình minh rồi hoàng hôn
Tóc xanh rồi tóc bạc
Thời gian có vô tình?

Hò hẹn rồi chia ly
Hạnh phúc rồi đau khổ
Dịu êm rồi bão tố
Thời gian có vô tình?

Kìa mầm hạt Mặt Trời
Gieo ngàn tia hi vọng
Thời gian cùng gieo giống
Thời gian không vô tình!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]