Vũ trụ vần xoay
Mặt trời lặn
Mặt trăng lên
Nhớ thương khắc khoải chờ nhau...

Em và tôi giữa biển đời sôi động
Muốn níu thời gian ít phút tạm dừng
Để phổ nhạc bài thơ Trái Đất
Giữa thế gian này gìn giữ đức tin...


1996

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011