Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 14/02/2015 11:38

Các vị từ núi đá hiện ra
Hay từ trời cao mới giáng?

Cảm thương một vùng úng hạn
Chúng sinh cực nhọc lầm than
Nhiều cảnh đời ly tán
Nhiều bom đạn bão giông
Máu, nước mắt ròng ròng
Rừng núi đất đai còn in dấu...

Các vị sẻ chia, an ủi
Nỗi buồn đau đời thường
Các vị cảm thương
Những trầm luân bất hạnh
Tai ương biết đâu mà tránh
Phận hèn bèo nổi long đong...

Năm trăm vị ngồi yên vị
Mà lòng chia sẻ trăm nơi;
Mỗi lời khấn nguyện
Gửi lại đây một mảnh cuộc đời!


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011