Sữa mẹ, ca dao nuôi lớn tôi
Nhiễu điều thương quý, bí bầu ơi
Bão bùng, tao loạn, bao ly tán
Một tiếng ầu ơ vẹn biển trời.


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011