Thấp thoáng người thơ ảo diệu
Văng vẳng vần thơ xót xa
Một đời sắc nước, tài hoa
Một đời nổi chìm dâu bể...

Nhẩm đọc vần thơ nữ sĩ
Nụ cười hoà lệ rưng rưng!


Đà Lạt 2004

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]