Nhớ về thành phố hoa hương
Như ai nhớ đến người thương cách vời...

Hoa như thức ngủ, nói cười
Hoa như âu yếm gọi mời khách qua

Một lần đến Đà Lạt hoa
Tương tư hương sắc la đà trang thơ...


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011