Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 12/02/2015 16:57

Ngỡ như anh vừa cười nói đâu đây
Chơi với cháu và tưới cây
Thơ thù tạc với bạn bè hưu trí
Dõi khuất chân trời cánh nhạn bay...

Cuộc đời như trăng rằm bỗng khuyết đi một nửa
Sông kia gãy một nhịp cầu
Dây đàn đứt giữa chừng câu hát
Âm dương cách trở
Biết tìm đâu?


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011