Hỏi thăm đến làng Cháy
Ngựa phun lửa từng qua đây
Những thân tre cháy xém
Rừng rục như sắc cờ
Bập bùng trong mỗi đốt
Nung cháy trưa hè
Xẹt lửa chiều đông.
Những đêm gió trở mình
Tre nghiến răng ken két
Như tiếng hí ngựa thần
Hay tiếng vặn mình của lịch sử?

Vó câu ngựa sắt
Lướt gió ào ào
Dẫm nát mọi trướng ngại
Vết chân thần còn để lại những ao chuôm?
Cá quẫy như huyền thoại
Đớp no đầy trăng sao
Chín vàng bụng trứng.

Từ Phù Đổng đến Sóc Sơn
Bao dặm chiến trường
Bao thế kỷ?
Bao đổi thay thần kỳ!

Thoắt Làng Gióng
Thoắt Làng Cháy, Đông Anh
Xe vun vút trên cao tốc
Phía trước: sân bay Nội Bài
Bóng ngựa sắt trên đường băng cất cánh...


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011