Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:22

Những con chữ không chịu vào khuôn phép
Thày chỉ cho thẳng lối ngay hàng
Đời trôi dạt qua nhiều biên giới
Vẫn có bóng thầy hiển hiện từng trang.


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011