Thú gì bằng thú dạo Tây Hồ!
Cảnh cũ người xưa chốn Đế Đô
Một dải mênh mông dài bóng nước
Thẫn thờ liễu rủ ấp ôm bờ

Uy nghi Trấn Quốc niềm thương nhớ
Ngơ ngẩn mình tôi với Cổ Ngư
Thơm ngát hương sen đường vào Phủ!
Ngàn thu sương khói dáng Tây Hồ


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]