Nơi các em nằm, xuân đang nảy lộc
Đất ân tình, đời mãi mãi không quên
Đất gìn giữ mười anh thư liệt nữ
Mười khối ngọc lung linh...

Đồng Lộc ngày đêm hát khúc anh hùng
Ngợi ca chân lý
Các em viết nên khúc ca về lẽ làm người
Cho tôi được đến đây suy ngẫm...


4-1999

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011