Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 14/02/2015 17:02

Trao đi trái tình yêu
Kết tụ từ năm tháng
Có vui buồn cay mặn
Có ân tình nặng sâu.

Bao nỗi niềm trước sau
Bao nhịp vần thao thức
Vần thơ theo bút mực
Gieo xuống từng giấc khuya.

Trao rồi, cảm thấy nhẹ
Tâm tư được giãi bày
Dẫu muối mặn gừng cay
Hay bồ hòn đắng chát...

Dẫu bị ném vệ đường
Trái thành cây, lá vẫy
Mai này người qua đấy
Lá cành thành tán che
Lá cành thành khúc ru!


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011