Hoa tuyết trắng dưới trăng vàng
Trắng trong trinh bạch chẳng màng vấn vương
Chỉ là khoảnh khắc đưa hương
Mà sao lưu luyến nhớ thương tình đời....


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011