Thuộc Đồ Sơn, Hải Phòng

Ai về thăm Hội chọi trâu
Những chàng dũng sĩ húc đầu vào nhau
Như sóng thần tự biển sâu
Như cơn bão tận đâu đâu ùa về

Đấu trường hồi hộp say mê
Như rung chuyển một vùng quê Hải Phòng
Trâu ơi đâu chỉ cày đồng
Trâu là dũng sĩ võ công lẫy lừng.


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011