Anh để lại nỗi nhớ
Trong tim em phập phồng
Trời xanh và biển thẳm
Có hình anh yêu thương.

Nơi hoa hồng lóng lánh hạt sương
Giọt luân hồi trong đó?
Em ngày đêm cầu nguyện:
Anh trở về trong nụ, trong hoa.


6-1996

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011