Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 13/02/2015 07:06

Bửu Long nắng hanh hao
Mặt nước bóng thuyền chao
Mái chèo thăm Tam Bảo
U huyền cõi Phật sao?

Hương bay mờ tục luỵ
Hoa nở sắc màu tươi
Chênh vênh kìa núi dựng
Đài sen Phật mỉm cười!

Ở đi lưu luyến mãi
Chim tiễn người ríu ran
Vi vút thông giục bước
Chùa hẹn buổi trùng lai...


Tháng Giêng 1996

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011