Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 00:29

Vấn vương trên khóm cúc tần
Dây tơ hồng hỡi, phân vân nỗi gì?

Nhớ người từ thuở biệt ly
Tơ vương cách trở đường đi lối về

Tơ hồng ơi, rực xuân hè
Có người héo hắt thân ve hát sầu...


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011