1.
Xong giặc Nguyên, lại lên đường
Tang thương tao loạn một phương vẫn còn
Người đi cùng với cháu con
Vào Nam mở cõi nước non ngàn trùng.

Bạch Đằng – Bến Nghé hoà chung
Sóng như gươm dáo oai hùng mấy phen
Đặc công rừng Sác lội phèn
Cọc xưa như thể còn nguyên đến giờ.

Nghênh ngang tàu nhỏ tàu to
Đang yên ả, thoắt sóng xô, thoắt chìm.

2.
Giờ đây bom đạn đã im
Tượng Người đứng đó đức tin sáng hồng
Trái tim như vẫn phập phồng
Chỉ tay xuống bến yên lòng cháu con.

Chí Linh nối với Sài Gòn
Hai phương chung một ngọn nguồn lạch sông
Bến Nhà Rồng mở rạng đông
Cánh tay cần cẩu vít cong chân trời.

Trăm con tàu chở trăm nơi
Chở thời hội nhập kéo còi vào ra
Tượng đài nhang khói hương hoa
Thời gian ngưng tụ thơm xa lạ lùng...


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011