Hương thơm đưa nhè nhẹ
Thoảng ngọn gió sau vườn
Chừng đợi hạt mưa rơi xuống
Hay chờ tia nắng phân vân?

Hình như đêm ấy trăng lên muộn
Tình thu đọng lại mắt nâu buồn
Ngọn gió theo vào sau cửa khép
Lời yêu ai ướp với làn hương.


1960

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011