Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:35

Biển với bờ bên nhau bao thiên kỷ
Không cần trầu cau sính lễ cưới xin.
Bỗng bây giờ biển đòi ly dị!

Ta yêu em từ khai thiên lập địa
Từ hồng hoang, trao nụ hôn đầu
Có trời và đất hiểu cho nhau
Nay ly dị, em đòi... chia đôi biển!

Thôi, đành vậy
Em cứ việc ngăn rào
Và chọn phần nào tuỳ thích.

Nơi bờ biển mới này, xin chúc:
Nhiều sóng cả bão giông
Đấy mới thực là hạnh phúc!


1996

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011