Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 00:22

Hoàng hôn gửi sóng bạc đầu
Đến non xa, đến một mầu thẳm xanh
Trắng mây, trong suốt gió lành
Tiếng tiêu vi vút tròng trành ý thơ.

Diều ai bảng lảng xa mờ
Trăng nghiêng chếch bóng sớm chờ nắng mai
Bến buồn như hẹn cùng ai
Thuyền hun hút bóng một vài nhạn xa...


1998

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011