Năm ngày mới có một phiên
Chợ quê đứng nép bên triền sông quê
Nắng cong mái, rét tái tê
Vẫn vui chợ huyện, nẻo về hẹn nhau...

Dọc ngang đưa khách sông sâu
Vời trông con nước về đâu mỏi mòn
Nhớ quê mấy độ trăng tròn
Chợ quê giờ họp trong hồn thơ tôi...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]