Ở bên biển chẳng nghe biển hát
Chỉ mênh mạn biển hẹn với thuyền
Thuyền hẹn biển rồi... không cập bến
Để khuya xa sóng vỗ triền miên.

Bến vẫn đợi, sao thuyền không đến
Mang chút buồn của biển tặng đêm
- Đừng giận nhé, thuyền sẽ về với bến
Đại dương buồn thăm thẳm lúc trăng lên.


4-2000

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011