Bước chân lên Chùa Cầu
Mái ngói mờ rêu phủ
Lòng rưng rưng nguyện cầu
Thời gian buông thạch nhũ.

Hạc vàng đã bao năm
Đứng đội đèn không nghỉ
Trên, trầm hương mây toả
Dưới gầm cầu nước trôi.

Tay thỉnh hồi chuông nguyện
Tiếng vàng gieo ngân nga
Tháng năm như lùi xa
Tháng năm như gần lại...

Chùa Cầu in bóng nước
In tóc mình sương pha
Thời gian như gió lướt
Xuôi mãi về phương xa.


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011