Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 11/02/2015 02:07

Tiếc xuân, muốn níu hoa xuân lại
Vũ trụ xoay vần, cứ việc đi
Mây nước chim hoa cùng hợp tấu
Bên chùa, tiếng mõ điểm vô vi.

Xuân đi, xuân đến còn bao nữa
Lưng vốn thời gian được mấy thì?


Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011