Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 00:47

Là cát, tặng đời hạt cát
Là sương, còn chút lá buồn khô?
Là người để lại lòng nhân hậu
Người thơ còn lại chút hồn thơ?


2-1999

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011