Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:11

Đi gần trọn cuộc đời
Chợt ngoái đầu nhìn lại
Nơi ta đang ngồi đợi
Bao năm bóng vẫn dài.


2001

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011