Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hảo liễu vào 09/02/2015 22:11

Đưa sóng sang sông, đò lận đận
Bao nông sâu trắc trở gập ghềnh
Chắp nghĩa đôi bờ, thuyền nối bến
Nghĩa đời, nào ai biết thuỷ chung?


4-2000

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011