Đêm ngâu tim tím một màu thương
Hiu hắt mưa đan mảnh lụa buồn
Nửa ánh lưng đèo soi nửa giấc
Đầm đìa phận suối giữa đêm sương.

Dại khờ chi khóc với đêm ngâu
Để trái tim non mãi dãi dầu
Hết nắng sang mưa hoa lại rộ
Riêng mình gieo hạt những mùa đau.

Ồ lạ, ngâu đầm cả áng thơ
Long lanh giọt điểm mấy canh giờ
Ngọt ngào hương phủ thơm khuôn cửa
Cánh gió nào lay thức giấc mơ?


1996

Nguồn: Xuân Quỳ thơ tuyển, NXB Văn học, 2011