Xuân Miền

   VỊNH  BÀ  BÁN  THỚT

Cái thớt của bà tốt lắm thay
Chắc, dày, thái, chặt...ắt là hay
Trăn, rùa, lươn, rắn...đều lên tuốt
Mềm, cứng, mỏng, dày...bởi tại tay.
To, bé, ngắn, dài...vừa ráo trọi
Ốm, gầy, mập, béo...cũng xong ngay
Băm, bằm, nhỏ, nhuyễn...nhờ dao thớt
Chặt, chém, xương, gân...cũng cái này.Quang Chính

             CÁI  THỚT

Của  để  lâu  ngày  vẫn  tốt  thay
Chứa  bao  nhiêu thứ  cứ  khen hay (?)
Cá , lươn , rắn , chuột   đều  ưng mắt
To , nhỏ , ngắn , dài    cốt  sướng  tay (!)
Ốm , mập ,trắng tròn … không bạc – lượn !
Béo , gầy , đen  đủi …   phải  tiền  ngay
Bao  nhiêu  của  lạ   đưa  lên  thớt
Tan  nát  gân  xương    bởi  cái  này .