Kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Người (9/1969 - 9/2009)

Bốn mươi năm trước Bác “đi xa”
Cả nước đau thương mắt lệ nhoà
Ngoài Bắc mưa tuôn - trời vĩnh biệt
Trong Nam gió nổi - đất chia xa.
Năm châu bè bạn cùng đưa tiễn
Bốn biển đồng bào kính viếng hoa
Thương nhớ Bác Hồ - Dân, Đảng quyết
Làm theo di chúc, nước vinh hoà.

Làm theo di chúc nước vinh hoà
Tự do, độc lập giải sơn hà
Giao lưu thế giới - trời xanh lại
Hội nhập toàn cầu - đất nở hoa.
Xoá đói, giảm nghèo Dân hạnh phúc
Diệt tham, trừ nhũng Đảng tăng đà
Bốn mươi năm chẵn theo lời dặn
Di chúc Bác Hồ - nước tiến xa.


VT.11h45.T7.27.02.2009.

Bài thơ đăng trên Đặc san Công an BR-VT số 03.2009 tháng 9.2009.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Cảm nhận

Nam Đàn sinh trưởng thời thơ ấu
Hà Nội nghỉ ngơi lúc cuối đời
Tạm biệt Nhà Rồng đi cứu nước
Về Đây Pắc Pó dựng giang sơn

45.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Nhớ Bác Khi dọc thơ Xuân Miên

BEN LĂNG BÁC HỒ
Trời xanh mây trắng gió hiu hiu
Kính cẩn bên lăng Bác một chiều
Hoa đại thơm lừng-Kìa-Bác tặng
Hai tay con nhận-Giữ-Nâng niu.

      PHAN THỊ THANH MINH
  BD: Nhật Nguyệt,Lộc Điền
  ĐT: 04.38584445 + 01688.710142
  Email: phanthithanhminhhn@gmail.com
 Đ/chỉ: Nhà 12, tổ 41, Khương Trung,TXuân, Hà Nội

43.75
Trả lời
Ảnh đại diện

NHỚ NGƯỜI !

Tinh hoa Hồng Lạc chính là đây
Giản dị, bao dung đức cao dầy
Một đời lo nghĩ cho dân, nước
Mong sao thống nhất sẽ sum vầy
Rồi một ngày thu mưa vang dậy
Bắc Nam tiển Bác nước mắt đầy
Người đi để lại hồn oanh liệt
Một trận mùa xuân sạch bóng Tây.


Trận mùa xuân : Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa xuân 1975.
nguyenthaid...
53.80
Trả lời