Kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27 tháng 7.

Hỡi người chiến sỹ thương binh
Một phần thân thể hy sinh cho đời.
Chiến công oanh liệt rạng ngời
Nay về quê Mẹ xây đời ấm no.

Ruộng nương, gà vịt, trâu bò
Vườn trên, ao dưới, lợn to, cá nhiều.
Cháu con ngoan giỏi, quí yêu
Gia đình văn hoá sớm chiều lo chăm.

Học tập, rèn luyện tháng năm
Chuyên cần làm việc như tằm nhả tơ.
Trước đây như thể bây giờ
Truyền thống "Bộ đội cụ Hồ" phát huy.

Chiến trường nào sá hiểm nguy
Hoà bình xây dựng-quyết vì tương lai.
Trên ngực lấp lánh sao mai
Thương binh-chiến sỹ-dũng tài-nêu gương.


Bài đăng trên bản tin "Công đoàn BR-VT" số 7 (149) tháng 7/2007 trang 5, "Tiếng thơ Song Thắng" tháng 9/2007 trang 102.