hay vô cùng!

Kiềm chế là khởi đầu của mọi điều tốt đẹp